SØNDAG 30. NOV.

Åpning av julegata

Nissetog (v/Lions)

Oppmøte :15.30
Sted :Vestsiden, ved aldersboligene( PP senteret)
Spilleklar :15.40
Antrekk :”Tomtenisse”
Noter :grønne og blå julehefter

Vi spiller noen sanger fra det grønne hefte ved grana på vestsiden, for så å stille opp først i nissetoget.16.00 avgang tog til Rådhusplassen. Underveis i toget spiller vi fra det blå juleheftet.

Når toget ankommer Rådhusplassen går vi direkte til Charlie filmsenter for omkledning.

PORSGRUNNSKVELDEN

 
Antrekk :Sort bukse, hvit skjorte, sort sløyfe
Noter :Movie Adventures
  Fanfare
  Beryl Bay
  Porsgrunnssangen

I forbindelse meg dette arrangementet vil det bli holdt egen pressekonferanse i regi av kulturkontoret

Dette er et ærefullt oppdrag og styret regner med din støtte.
Hurra for PJO !!!

NB !! Det trengs hjelp til rigging av utstyr tidligere på dagen. Meld deg til Morten. Du kan også da legge fra deg utstyr som du ikke får bruk for i Nissetoget.

Nissefest på AK: Mandag 8. desember vil tiden etter pause være satt av til grøtfest og avslutning for Torbjørn.Siste øvelse før jul er 15. desember.

For Styret
Mette K. Sortedal


24. november 2003,Terje Arneng,www.pjo.no,Porsgrunn Janitsjarorkester