Styret 2004/2005

Leder
Leder Mette K. Sortedal

Nestleder
Ann Lisbeth Leifsen

Sekretær
Vibeke Landbakk

Kasserer
Gry Thorsås

Matr.forv.
Anne Lene Lien

1. styremedlem
Rolf W. Johansen

2. styremedlem
Morten Simonsen

Ungdomsrepresentant
(ikke valgt)

1. varamedlem
Cathrine Runshaug

2. varamedlem
John Lium

Dirigent

Thorbjørn Waag

Komiteer: Les

September 2002, Terje Arneng, www.pjo.no, Porsgrunn Janitsjarorkester