1. mai 2001

Porsgrunn bymarsj
Egil A. Gundersen

Seiren følger våre faner

Bataljonsmarsj
Oscar Borg, arr: Åge Hermansen

Frihetens forpost

Castaldo-Marsch
Rudolf Novacek, arr: Franz Waltz

Internasjonalen

1. juni 2001,Terje Arneng,www.pjo.no,Porsgrunn Janitsjarorkester