Mule Varde

Mule Varde i Porsgrunn er en godt bevart fritidseiendom fra slutten av 1800-tallet med vakre bygninger i sveitserstil og et særdeles fint parkanlegg.

Stedet eies av Porsgrunn kommune og drives i nært samarbeid med de lokale «grønne foreninger».

Mule Varde har flere funksjoner, slik som:

Da skipsreder Peter Magnus Petersen fra Porsgrunn kjøpte eiendommen på Mule i 1874, lå et lite småbruk der. Petersen startet en storstilet utbygging. Et praktfullt parkanlegg ble påbegynt. Etter 10 år delte skipsrederen stedet mellom sin sønn og datter. Alfred Petersen Wrights part ble ca. 60 mål og fikk navnet Mule Varde. Utbyggingen ble fullført av ham og husene ombygget. Dagens vakre hovedhus og parken stammer fra denne tiden.

[Bilde fra Mule Varde]


Skipsrederen plantet eik

Ved inngangspartiet, hvor de store, gamle eiketrærne dominerte, ble det plantet en bøkelund som vi i dag kan nyte som store fullvoksne trær. Lindealleen på veien til utsiktspunktet på Varden er også i behold, men skogen av weymouth-furuer er borte. Dette øst-amerikanske treslaget fikk kanskje et for hardt klima så langt mot nord, men fortsatt har 4-5 trær holdt stand.

Typisk for den gamle skipsreder, som bygget treskuter, var plantingen av 54 eiketrær i en renne ned mot fjorden, nordøst på eiendommen. Rundt 40 trær står fortsatt, i tre sirlige rekker med rettvokste stammer. Det er en sjeldenhet i dag. For Petersen var det tanken på skipstømmer, som fikk ham til å utnytte det fine voksterstedet. Men innen eiketrærne ble store, ble skipene bygget av stål. «Naar alle disse trær blir fuldvoksne, saa vil de repræsentere en hel liten formue» skriver lærer Ramberg i sin Eidangerbok. Det kan vi fortsatt underskrive, men nå er det naturverdien og ikke skipstømmeretterspørselen, som setter prisen på eikene.

Foran hovedhuset lå en prektig blomsterhave, det var prydbusker og trær, frukthave og grønnsakhage hvor man også dyrket asparges. Ned mot fjorden ble det bygget et lysthus på et fremspring i lia. Mektige asker vokste opp her. Ved stranda i syd oppførtes et badehus hvor damene kunne duppe seg i fjorden i lukket kum. Herrene hadde fjorden til fri disposisjon.

Motstandsbevegelse og tysk okkupasjon

Carl P. Wright, Alfred P.s sønn, overtok eiendommen i 1929. Beplantningen hadde nådd sin middagshøyde og parkanlegget var på sitt fineste da krigen kom og tyskerne tok stedet i besittelse. Den tyske sjef for tungtvannsanlegget på Rjukan, dr. Haas, bosatte seg på Mule.

[Bilde fra Mule Varde] Carl P. hadde vært aktiv motstandsmann fra første stund av, og på Mule Varde arrangerte han det første møtet allerede sommeren 1940. Tilstede var bl.a. Dixe Cappelen og Sverre Løberg sammen med Wright. De grunnla den første hemmelige motstandsorganisasjonen i Telemark, etter tyskernes invasjon den 9. april. Carl P. måtte rømme landet i 1942 grunnet motstandsarbeidet.

En restaurering til gamle dagers prakt, ble nærmest en umulighet etter krigen. Ved Carl P. Wrights død tidlig på 60-tallet var eiendommen i familiebedriften Norrøna Fabrikkers eie. Porsgrund Porselensfabrikk kjøpte senere denne virksomheten, og Mule Varde ble en del av PPs eiendomsmasse.

Kommunen kj°per Mule Varde

Etter mange år med forfall, ønsket PP å utparsellere eiendommen. De attraktive tomtene ved fjorden var lett omsettelige, men man fikk avslag. Endelig forsto noen i kommunen hvilke verdier som lå på Mule Varde. Etter hard kamp i bystyret, ble det flertall for å kjøpe stedet og igangsette restaurering. «Miljøpakke Grenland» ble den økonomiske redning.

[Kart over Mule Varde] I dag fremstår Mule Varde som en åpen prakthave. Hele året strømmer folk til stedet. Hovedhuset fungerer som et samfunnshus og utearealene er opprustet med fine gangstier (merket med rødt på kartet) og grønne plener. Lysthuset er restaurert. På brygga er damenes badekum borte. Men det lille huset der og strendene fungerer sammen som et attraktivt badeanlegg. Blomsterbedene har fått ny prakt og fortsatt ligger Varden der som juvelen i smykket. På toppen her har man, som Ramberg kunne berette - «fri udsigt til verdens 4 hjørner og et panorama over Eidangerfjord med omgivelser saa henrivende at det længe vil minnes».

Bare skryt? - ta turen selv og se. Det er fri adgang.

Etablering av informasjonssenter for natur, miljø og friluftsliv

Porsgrunn bystyre vedtok allerede i friluftsplanen fra 1994, at det skulle etableres et informasjonssenter for natur, miljø og friluftsliv på Mule Varde. Sammen med Porsgrunn Frilufts- og Miljøråd og de grønne foreningene, har kommunen arbeidet med utviklingen av et slikt senter.

Informasjonssenteret skal bl. a. bestå av:

Hver høst legges det opp et intensivt program med åpne arrangementer innen natur, miljø og friluftsliv hver onsdag kveld.

OBS: Ta vare på Mule Varde. Stedet er vår felles eiendom. Det er ikke tillatt å plukke blomster eller skade trær og busker. Med forsiktighet kan plenene benyttes til tur og oppholdssted.

Alle henvendelser om bruk av Mule Varde rettes til Kulturavdelingen i Porsgrunn på tlf 35 54 72 50

This document saved from www.porsgrunn.kommune.no

21. januar 2007, Terje Arneng, www.pjo.no, Porsgrunn Janitsjarorkester